Program Ambasador

Zakończyła się rekrutacja do I edycji Programu Ambasador!

Misją programu jest budowanie punktu styku pomiędzy pomysłodawcami.

Program składa się z trzech etapów (szkolenia wewnętrznego, szkoleń wtórnych oraz realizacji konkursu na najlepszy startup).

Jesteśmy już po szkoleniach i teraz w ramach konkursu wspieramy innowacyjnych przedsiębiorców. Pierwsze 20 osób, które zakwalifikują się do konkursu, otrzyma wsparcie naszych ambasadorów bez żadnych opłat.

Korzyści dla Ambasadorów:

1. Darmowe uczestnictwo w szkoleniach z praktycznej wiedzy biznesowej,
2. Budowanie marki osobistej wspieranej marką Innovation Blaze,
3. Pisemne zaświadczenie odbycia praktyk (dla studentów),
4. Referencje biznesowe na LinkedIn po realizacji programu ze strony założyciela inkubatora Innovation Blaze,
5. Certyfikat Innovation Blaze poświadczający odbycie programu szkoleniowo-doradczego,
6. Potencjalna możliwość pozostania w firmie na stałe (opcja tylko dla wybranych osób).

Do podstawowych zadań Ambasadora należy:

1. Uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych Innovation Blaze z praktycznej wiedzy biznesowej,
2. Dzielenie się zdobytą wiedzą ze swoim otoczeniem, aby ułatwić pomysłodawcom realizację ich pomysłów na innowacyjne biznesy,
3. Współorganizacja konkursu na najlepszy startup i wsparcie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego na realizację startupów w ramach inkubatora Innovation Blaze,
4. Aktywne uczestnictwo w budowaniu marki Innovation Blaze za pośrednictwem social media.

Cele dla Ambasadorów:

1. Pozyskanie podstawowego pakietu wiedzy w ramach bezpłatnych szkoleń Innovation Blaze – zdany egzamin,
2. Przekazanie zdobytej wiedzy dalej do grupy minimum trzech osób z własnego otoczenia,
3. Wsparcie w organizacji konkursu na najlepszy startup,
4. Wsparcie w przygotowaniu minimum trzech innowacyjnych pomysłów na biznes zgodnie ze standardem Innovation Blaze,
5. Podsumowanie praktyk w formie video relacji na social media.

Plan Szkolenia

16.09 – wstęp z psychologii biznesu

17.09 – zarządzanie projektami wg standardów Innovation Blaze

18.09 – metodyki i najlepsze praktyki biznesowe

19.09 – wykorzystanie praktycznych narzędzi do pracy według standardów Innovation Blaze

20.09 – przygotowanie projektu pod inwestora

 

Warunkiem uczestnictwa w darmowych szkoleniach jest wyrażenie zgody na użycie osobistego wizerunku do działań promocyjnych mających na celu wzmocnienie marki Innovation Blaze.

Koordynator Programu – Michał Ebert