Metodyki

Innovation Blaze oferuje usługi doradcze w zakresie zarządzania.

Bazujemy między innymi na najlepszych globalnych praktykach reprezentowanych przez brytyjską organizację AXELOS. Główne obszary kompetencyjne dotyczą następujących obszarów:

  • Zarządzanie projektami* – standard PRINCE2
  • Zarządzanie programami** – standard MSP
  • Zarządzanie portfelami*** projektów – standard MoP
  • Zarządzanie ryzykiem – standard M_o_R
  • Zarządzanie wartością – standard MoV
  • Zarządzanie usługami – standard ITIL
  • Organizacja biur wsparcia dla projektów, programów i portfeli projektowych – standard P3O

Poniższy rysunek przedstawia uporządkowanie powyższych obszarów i standardów według organizacji AXELOS.

AXELOS Global Best Practices

 

*-Projekt to złożone działanie o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów.

**-Program to zbiór projektów, które dążą do wytworzenia wspólnych korzyści.

***-Portfel projektów to zbiór projektów lub programów oraz innych prac zgrupowanych razem, aby umożliwić skuteczne zarządzanie nimi w celu osiągnięcia strategicznych celów biznesowych.