Zarządzanie portfelami projektów

Portfel projektów to zbiór projektów lub programów oraz innych prac zgrupowanych razem, aby umożliwić skuteczne zarządzanie nimi w celu osiągnięcia strategicznych celów biznesowych.

W praktyce, zarządzanie portfelowe sprawdza się szczególnie w organizacjach, w których liczba prowadzonych projektów przekracza zdolności wytwórcze danego przedsiębiorstwa. Zaczyna brakować zasobów i krytyczne staje się decydowanie nie tylko jak optymalnie realizaować projekty, ale przede wszystkim które projekty w ogóle realizować i w jakiej kolejności.

Innovation Blaze do zarządzania portfelami projektów stosuje metodykę MoP.

 

Zarządzanie portfelami projektów zapewnia właściwą alokację środków przedsiębiorstwa, aby możliwie najbardziej efektywnie osiągać założone cele strategiczne.