Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko to niepewność związana z przyszłymi wydarzeniami lub wynikami decyzji, które prowadzą do wystąpienia straty lub korzyści.

Zarządzanie ryzykiem polega na identyfikacji oraz mitygacji potencjalnych ryzyk. Identyfikacja polega na przewidzeniu możliwych wariantów przyszłości, oszacowaniu prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz ich wpływu. Mitygacja ryzyka, to już konkretne działania zachowawcze, które należy wykonać w określonych przypadkach, aby minimalizować negatywne lub maksymalizować pozytywne skutki, które zaistnieją w przyszłości.

Innovation Blaze do zarządzania ryzykiem stosuje metodykę MoR

Skuteczne zarządzanie ryzykiem nie tylko uchroni Cię od porażki, ale także pozwoli wykorzystać nowe szanse!