Zarządzanie strategiczne

Strategia, to program działania określający główne cele organizacji i sposoby ich osiągania,

Zarządzanie strategiczne obejmuje dwa podstawowe procesy:
1. formułowanie strategii
2. Implementację strategii

Formułowanie strategii polega na identyfikacji i ocenie potencjalnych szans i zagrożeń, analizie możliwych alternatyw przyszłego działania i wyborze tych najbardziej optymalnych pod kątem realizacji celów przedsiębiorstwa.

Implementacja strategii to działania integrujące, koordynujące oraz kontrolne, w wyniku których firma stopniowo buduje swoją strukturę, zasoby i umiejętności w kierunku realizacji celów przedsiębiorstwa.

Innovation Blaze dysponuje wiedzą, która pomoże Ci zdefiniować i zaimplementować strategię w swojej organizacji, a dzięki strategii osiągniesz przewagę konkurencyjną i zrealizujesz najistotniejsze cele przedsiębiorstwa.