Zarządzanie przez cele

Cele są tworzone przez indywidualne wybory i decyzje, a urzeczywistniają się poprzez działanie. Wszelkie zamierzone działanie jest określone przez cele i uzasadnione przez motywy, które każdemu celowi nadają wartość.

Zarządzanie przez cele oznacza w praktyce takie zorganizowanie przedsiębiorstwa, aby każdy jego pracownik doskonale rozumiał sens podejmowanych działań i posiadał motywy do ich realizacji. W teorii banalnie proste, a w praktyce szalenie trudne do osiągnięcia.

Skuteczne zarządzanie przez cele zwiększa lojalność pracowników, poprawia efekty ich działania, a co najważniejsze, umożliwia sterowanie przedsiębiorstwem.