Zarządzanie wartością

Wartość oznacza wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel ludzkich dążeń.

Zarządzanie wartością, to umiejętność nie tylko wytworzenia wartości, ale także jej uchwycenia i wykorzystania do osiągania przyszłych korzyści, a co za tym idzie, budowania wartości dodanej.

Innovation Blaze do zarządzania wartością stosuje elementy metodyki MoV

Skuteczne zarządzanie wartością pomoże Ci przekształcić efekty Twojej pracy realne korzyści.