Zarządzanie usługami

Usługa, to sposób dostarczania wartości klientowi poprzez umożliwienie mu uzyskania oczekiwanych rezultatów bez ponoszenia bezpośrednich kosztów i ryzyk.

Innovation Blaze do zarządzania usługami posiłkuje się elementami biblioteki ITIL.

W uproszczeniu rzecz ujmując, zarządzanie usługami polega przede wszystkim na zbudowaniu katalogu usług i umów o współpracy w taki sposób, aby klient docelowy miał zapewnione otrzymanie oczekiwanych rezultatów, a usługodawca mógł pokryć bezpośrednie koszty świadczenia usług i zarządzania ryzykiem. Oczywiście koszty te są rekompensowane przychodami ze świadczonych usług.

Gdy już firma działa w takim modelu, to kolejnym etapem jest zbudowanie mechanizmów doskonalenia usług, dzięki którym wzrośnie efektywność ekonomiczna oraz stabilność świadczonych usług.

Zarządzanie usługami zwiększa nie tylko efektywność przedsiębiorstwa, ale także przyczynia się do znaczącego wzrostu satysfakcji klientów.