Zarządzanie programami

Program to zbiór projektów, które dążą do wytworzenia wspólnych korzyści.

 

Jeśli w przedsiębiorstwie wdrażane jest większe przedsięwzięcie, które wymaga uruchomienia wielu projektów zmierząjących do realizacji wspólnych celów, to warto pomyśleć o koordynacji działań w ramach programu.

Innovation Blaze do zarządzania programami korzysta z metodyki MSP.

Zarządzanie programami umożliwia podejmowanie właściwych decyzji w poszczególnych projektach, co w konsekwencji przekłada się na maksymalizację wartości wytwarzanej w ramach całego programu.